Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα στον Αμβρακικό, ιδανικό ενδιαίτημα για τους μυοκάστορες που εκτός των άλλων καταβροχθίζουν αυγά και μικρά άγρια πουλιά.

ΠΗΓΗ