Από σήμερα μπορούν να ξεκινήσουν οι δηλώσεις ζημίας από τους καπνοκαλλιεργητές του Δήμου Αρριανών.

ΠΗΓΗ