Με απόφαση του αρμοδίου υπουργού Σωκράτη Φάμελλου, απαγορεύτηκε για δύο (2) έτη, το κυνήγι όλων των θηραµάτων στην περιοχή που ορίζεται από τις ζώνες Α, ΑΒ1, ΑΒ2, Α1, Β1 σύµφωνα µε το άρθρο 4 της µε αριθ. 12365/29-4-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 159/δ/29-4-2009) «Χαρακτηρισµός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών της λιµνοθάλασσας Κοτυχίου, του δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής ως Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου-Στροφυλιάς».

Η απαγόρευση έγινε μετά από έγγραφο του ∆ασαρχείου Αµαλιάδας για παράταση κατά δύο (2) έτη , της απαγόρευσης της θήρας στην περιοχή που ορίζεται από τις ζώνες Α, ΑΒ1, ΑΒ2, Α1, Β1 , καθώς και με  πρόταση του Φορέα ∆ιαχείρισης του Υγροτόπου ΚοτυχίουΣτροφυλιάς για ρύθµιση της θήρας εντός του Εθνικού Πάρκου.
αλλά και την σηµασία του υγροτόπου για την ορνιθοπανίδα

ΠΗΓΗ