Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Πύλης, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του με θέση βοηθού γραμματέως (1 θέση), για την έκδοση αδειών κυνηγετικής περιόδου 2018 – 2019, θα προβεί στην προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού & καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο του Συλλόγου, έως τις 3/8/2018, ημέρα Παρασκευή, με πέρας κατάθεσης προσφορών την 8:00 εσπερινήν.

Παρατηρήσεις…

α. Θα προτιμηθούν άτομα της κυνηγετικής οικογένειας

β. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου & γνώστες χειρισμού Η/Υ

γ. Αρχική τιμή του μειοδοτικού διαγωνισμού, ορίζεται το ποσό των 1.300€

Πληροφορίες στα τηλέφωνα…

6974 111 669, Στυλιανός Παπασπύρος(Πρόεδρος)  &

6986 030 152, Δημ. Λαμπρογεώργος (Γεν. Γραμματέας)

ΠΗΓΗ