Όσοι, για ν’ ανταγωνιστούν στην τιμή, τα λευκά τυριά, παραβιάζουν τις προϋποθέσεις ΠΟΠ,εγκληματούν. 

ΠΗΓΗ