Πληρωμές ύψους 11.586.375,19 € σε10.844 δικαιούχους, πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τις 25/07/2018 έως 26/07/2018.Οι πληρωμές αφορούν κυρίως τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας De MINIMIS αλλά και ανειλημμένες υποχρεώσεις.


Source link