Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Απριλίου 2018 με νέες εντολές προς τις τράπεζες. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 3.170 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 8.819,23 € (77% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Απρίλιο).

ΠΗΓΗ