Σκοπός των εν λόγω ελέγχων είναι η αποφυγή της παραπλάνησης του καταναλωτή.

ΠΗΓΗ