Οι νέοι αγρότες του 2009 που επιθυμούν να διεκδικήσουν δικαστικώς τα δικαιώματά τους (πριμ και εθνικό απόθεμα) να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες με τον συνάδελφο Τηλέμαχο Γκουλέτσα στον τηλέφωνο 6977411945 ή κατ’ ευθείαν με το δικηγορικό γραφείο, που έχει αναλάβει, στα τηλέφωνα 2410-254444 και 2410-259848.

Μέχρι 10-8-2018 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συλλογής των παρακάτω δικαιολογητικών:

Α) Φωτοτυπία ταυτότητας και ΑΦΜ

Β) Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί

Γ) Δηλώσεις ΟΣΔΕ

Δ) Τυχόν καταβολές που έχουν γίνει

Ε) ποσό 30,00€ για παράβολα

ΠΗΓΗ