Εισήγηση:Πενταετής φοίτηση των μηχανικών, λειτουργία Σχολής Δημόσιας Υγείας και σύνταξη στα 70 των μελών ΔΕΠ .”Χρειαζόμαστε ως νέο πανεπιστημιακό ίδρυμα περισσότερους έκτατους συνεργάτες καθηγητές και είναι σίγουρο ότι με τις μέχρι τώρα χορηγηθείσες θέσεις εκτάκτων, οι διδακτικές ανάγκες θα καλυφθούν μόνον εν μέρει”


ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Προτάσεις που εάν υλοποιηθούν θα “εκτοξεύουν” ακαδημαϊκά το Πανεπιστήμιο Δυτικής (ΠΑΔΑ) , περιλαμβάνει η εισήγηση του πρώην Πρυτάνεως του ΤΕΙ Αθήνας και μέλους της ΔΕ του ΠΑΔΑ Μ. Βενετίκου , η οποία καταρτίστηκε με ανάθεση της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΑΔΑ.

Ειδικότερα , μεταξύ των προτάσεων , της κ. Βενετίκου , οι οποίες στη συνέχεια δέχθηκαν τροποποιήσεις από τη Διοικούσα,είναι:

Α. Η πενταετής φοίτηση των μηχανικών όπως έχει εφαρμοσθεί επιτυχώς στα Πολυτεχνεία της χώρας με σκοπό την εξομοίωση των σπουδών τους πανελλαδικά.

Β. Λειτουργία αυτόνομης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) στο ΠΑΔΑ που θα μπορούσε να έχει προπτυχιακά το τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (που ήδη υπάρχει στο ΠΑΔΑ καθώς και ενδεχόμενα και άλλα τμήματα που με την ίδρυση του ΠΑΔΑ θα ήταν προτιμότερο να βρεθούν σε μια ανεξάρτητη σχολή Δημόσιας Υγείας). Σκοπός της ΕΣΔΥ θα είναι να συνεισφέρει σε περαιτέρω αναβάθμιση του ΠΑΔΑ και με τα δικά της μεταπτυχιακά προγράμματα αλλά και με το αξιόλογο έργο που έχει ήδη προσφέρει στην Υγεία επί έναν αιώνα.

Γ. Ιδρυση νέου αυτόνομου τμήματος στο ΠΑΔΑ Κοινωνικής Διοίκησης

Δ. Προκήρυξη νέων θέσεων ΔΕΠ

Σύνταξη στα 70

Επίσης η πρώην Πρύτανις του ΤΕΙ Αθήνας και μέλος της ΔΕ του ΠΑΔΑ εισηγήθηκε στον υπουργό:
Την παράταση του ορίου αφυπηρέτησης μελών ΔΕΠ στα 70 έτη με το αιτιολογικό ότι έμπειρα μέλη είναι δυνατόν να προσφέρουν αξιόλογο έργο και μετά τα 67 έτη.
Την ένταξη τέτοιων διοικητικών υπαλλήλων ως ΕΤΕΠ σε ανάλογα των προσόντων τους τμήματα.
Να λάβει ιδιαίτερα υπ’ όψη του την μέχρι τώρα υποστελέχωση του ιδρύματος και να δει θετικά την ανάγκη περισσοτέρων εκτάκτων συνεργατών στο ΠΑΔΑ.
Να προσφερθούν θέσεις ΕΤΕΠ για το ΠΑΔΑ.

Ειδικότερα η στην εισήγησή της η κ. Βενετίκου αναφέρει τα εξής:

1. Το φλέγον θέμα των μηχανικών και της διάρκειας των σπουδών τους.

Επιβάλλεται να θεσμοθετηθεί η πενταετής φοίτηση των μηχανικών στο ΠΑΔΑ ώστε, ως τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, το ΠΑΔΑ να αποδίδει τα απαραίτητα επαγγελματικά δικαιώματα και προϋποθέσεις με ισότητα και να διασφαλίζει το καλύτερο δυνατόν επίπεδο σπουδών.
Άλλωστε συνεχώς ακούμε από τους μηχανικούς τους προβληματισμούς τους όσον αφορά την ομοιογένεια των σπουδών στα Ανώτατα Ιδρύματα και θα είναι ευχής έργον να μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις.
Ήδη, έχουν συσταθεί επιτροπές σε ειδικότητες μηχανικών και με τη συμμετοχή εκπροσώπων Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων ΤΕΙ, και τους τελευταίους μήνες εργάζονται εντατικά ώστε σύντομα να επέλθει η δικαίωση για τις χιλιάδες των αποφοίτων που δεν έχουν ακόμα επαγγελματικά δικαιώματα παρόλο που πολλοί από αυτούς έχουν αποφοιτήσει εδώ και πολλά χρόνια.
Επί σειρά ετών οι πολυτεχνικές σχολές της χώρας παρείχαν εκπαίδευση πενταετούς διάρκειας για τους διπλωματούχους μηχανικούς, το δε τελευταίο εξάμηνο σπουδών εκπονείτο η διπλωματική εργασία. Η διπλωματική αυτή εργασία δεν σχετίζεται με την πτυχιακή εργασία άλλων Πανεπιστημιακών μη Πολυτεχνικών τμημάτων, λόγω του μεγάλου βαθμολογικού της βάρους, της διάρκειας και του προσανατολισμού της. Η διπλωματική εργασία σκοπό έχει ο μηχανικός να αποκτήσει περισσότερα εφόδια για την ένταξή του στην αγορά εργασίας ως μηχανικού, ενώ κατοχυρώνει και τον τίτλο «διπλωματούχος μηχανικός» που απονέμεται από τις πολυτεχνικές σχολές στους πτυχιούχους και τους διαχωρίζει από τους απόφοιτους των ΤΕΙ. Μετά την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ, παρέχονται σπουδές τετραετούς διάρκειας για την εκπαίδευση των μηχανικών ΤΕ. Σε αυτούς το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση.

Σε διεθνές επίπεδο διαμορφώνονται δύο επίπεδα σπουδών.

Α. ενιαίων σπουδών πενταετούς διάρκειας
Β. σπουδών πρώτου και δευτέρου κύκλου (Bachelor and master)
Η ίδρυση του ΠΑΔΑ επιβάλλει την μεταβολή της θεώρησης των σπουδών του μηχανικού.
Στα πανεπιστημιακά τμήματα μηχανικών τα προγράμματα μεν παρέχουν θεωρητική και τεχνολογική κατάρτιση για προσαρμογή στις εξελίξεις της επιστήμης, ωστόσο, οι μηχανικοί πρέπει να αποκτούν με ενδελεχείς εργαστηριακές ασκήσεις, την ικανότητα μελέτης, κατασκευής και αντιμετώπισης των τεχνικών έργων. Η λεπτομερής μελέτη επίλυσης τεχνικών προβλημάτων προσδίδει έναν όγκο σπουδών που δεν μπορεί να καλυφθεί σε τέσσερα χρόνια. Άρα διαφαίνεται ότι είναι απαραίτητη η πενταετής διάρκεια των σπουδών.
Και επιβάλλεται η ενιαία μορφή σπουδών στην Ελλάδα. Η ομοιογένεια διασφαλίζει και την καλύτερη και ασφαλέστερη άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού στην χώρα.
Παράλληλα διασφαλίζεται και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) που άλλωστε είναι και το τρίτο μεγαλύτερο ίδρυμα της χώρας αν αποδίδει πτυχίο μηχανικού επιπέδου 7 και όχι 6 όπως οι απόφοιτοι μηχανικοί του ΤΕΙ. Και εκτός της ομοιογένειας των πτυχίων, η πενταετής φοίτηση των μηχανικών στο ΠΑΔΑ θα προσελκύσει και υψηλόβαθμους υποψήφιους, πράγμα θετικό για το νέο Πανεπιστήμιο.
Επίσης, η πενταετής φοίτηση των μηχανικών θα επιφέρει και εξοικονόμηση πόρων από μεταπτυχιακά προγράμματα μια που οι απόφοιτοι θα κατατάσσονται στο επίπεδο 7 ως κάτοχοι master, μην έχοντας άμεση ανάγκη μεταπτυχιακού τίτλου εμβάθυνσης. Τα λιγότερα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα προκύψουν (όπως ήδη συμβαίνει στις πολυτεχνικές σχολές) θα είναι διαθεματικά και διυδρυματικά και θα στηρίζουν περισσότερο την εξωστρέφεια του ιδρύματος.
Η υιοθέτηση σπουδών πενταετούς διάρκειας θα βοηθήσει την εγγραφή των διπλωματούχων μηχανικών στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΤΕΕ), εξασφαλίζοντας και τα προβλεπόμενα δικαιώματα.
Προτείνεται η πενταετής φοίτηση των μηχανικών όπως έχει εφαρμοσθεί επιτυχώς στα Πολυτεχνεία της χώρας με σκοπό την εξομοίωση των σπουδών τους πανελλαδικά.

2. Έκτακτοι Διδάσκοντες στα πρώην Α.Ε.Ι.-Τ.Τ. Αθήνας και Πειραιά
Μέχρι πρότινος οι διδακτικές ανάγκες των Α.Ε.Ι.-Τ.Τ. Αθήνας και Πειραιά καλύπτονταν από ένα μεγάλο αριθμό ωρομισθίων συνεργατών που συμπλήρωναν τον ελλιπή αριθμό των υπηρετούντων μονίμων καθηγητών. Οι ανάγκες αυτές παρά την συγχώνευση μερικών τμημάτων δεν θα μειωθούν δεδομένου ότι το ωράριο των καθηγητών Πανεπιστημίου είναι μικρότερο εκείνου των Α.Ε.Ι.-Τ.Τ. Αθήνας και Πειραιά.
Παρά την μέσω δικαστηρίου δικαίωση ορισμένων ωρομισθίων συνεργατών που υπηρετούν στο ίδρυμα από πριν το 2001(επί σειρά ετών προσφορά και συνεχή ανά ακαδημαϊκό έτος κρίση) και παρά την κάποια εισροή καθηγητών με διδακτορικό από την Μέση Εκπαίδευση, οι ανάγκες του ΠΑΔΑ δεν πρόκειται να καλυφθούν.
Χρειαζόμαστε ως νέο πανεπιστημιακό ίδρυμα περισσότερους έκτατους συνεργάτες καθηγητές και είναι σίγουρο ότι με τις μέχρι τώρα χορηγηθείσες θέσεις εκτάκτων, οι διδακτικές ανάγκες θα καλυφθούν μόνον εν μέρει.

3. Διάθεση στο ΠΑΔΑ νέων θέσεων ΔΕΠ

Το να αιτούμεθα συνέχεια συνεργάτες για έκτακτη κάλυψη δεν συνάδει ακριβώς με το πανεπιστημιακό πνεύμα. Αντίθετα, η πλήρης κάλυψη χωρίς κενά της διδασκαλίας και της έρευνας είναι το κύρια ζητούμενο στο ΠΑΔΑ ως τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας. Θα είναι άδικο το ΠΑΔΑ να μείνει σχετικά υποστελεχωμένο και συνεχώς να αιτείται έκτακτο επιστημονικό διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό.
Εισηγούμεθα στον υπουργό κ Κ Γαβρογλου να δει θετικά την προκήρυξη νέων θέσεων ΔΕΠ στο ΠΑΔΑ.

4.Δυνατότητα ένταξης Δ.Υ. στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π.
Σήμερα στο ΠΑΔΑ υπάρχουν πολλοί διοικητικοί υπάλληλοι που έχουν αποκτήσει τα απαραίτητα προσόντα ώστε να ενταχθούν ως ΕΤΕΠ σε διάφορα τμήματα που θα μπορούσαν να ευεργετηθούν από τις δυνατότητές τους. Όπως ανέφερα και ανωτέρω, μια ποικιλία καθηκόντων και εργασιών των τμημάτων θα μπορούσε να καλυφθεί με προσωπικό του Ιδρύματος εκ των έσω.
Παράλληλα έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον από διοικητικούς υπαλλήλους του ΠΑΔΑ να ενσωματωθούν στην κατηγορία ΕΤΕΠ εφ’ όσον ισχύσουν νομοθετικές διατάξεις. Λόγω της υποστελέχωσης σε προσωπικό ΕΤΕΠ στο ΠΑΔΑ, λόγω της εξοικονόμησης πόρων από σχετικές προκηρύξεις, το ίδρυμα θα ενδιαφερόταν ώστε διοικητικοί υπάλληλοι με τα ανάλογα προσόντα αλλά και την επιθυμία να έχουν το δικαίωμα ένταξής τους στην κατηγορία ΕΤΕΠ.

6. Πρόταση ίδρυσης νέου αυτόνομου τμήματος στο ΠΑΔΑ Κοινωνικής Διοίκησης
Η πρόταση ίδρυσης νέου αυτόνομου τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης στο ΠΑΔΑ είναι ένα διακαές αίτημα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) που είχε απορριφθεί στην διαβούλευση.
Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς στόχους του προγράμματος σπουδών του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης, σκοπός του τμήματος είναι η πρόσληψη γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που δημιουργούν ικανότητες σχετικά με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και κυρίως την εφαρμογή σύγχρονων

Α) μοντέλων διοίκησης-διαχείρισης στις υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας

Β) τεχνικών αξιολόγησης, πιστοποίησης και αποτίμησης των λειτουργιών και του παραγόμενου έργου σε αυτές

Γ) μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας και κοινωνικού σχεδιασμού

Δ) μεθόδων διαχείρισης και ασφάλειας πληροφοριών, ποσοτήτων στοιχείων και εγγράφων

Ε) μεθόδων εφαρμοσμένης έρευνας σε επίκαιρα ζητήματα των τομέων της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής πρόνοιας.

Το τμήμα επανέρχεται εκ νέου με νέο αίτημα για την ίδρυση ενός αυτοδύναμου τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης στην Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΠΑΔΑ, και ισχυρίζεται ότι δεν πρόκειται με την ίδρυση να υπάρξει καμιά επιβάρυνση σε ανθρώπινους πόρους και υποδομές. Αντίθετα θα υπάρξει μια σειρά από πλεονεκτήματα.

Η ίδρυση ενός αυτοδύναμου τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης

Α) θεραπεύει τις συγκεκριμένες θεσμικές και επιχειρησιακές στρεβλώσεις σε σχέση με την ακαδημαϊκή και επιστημονική αυτοδυναμία των μελών ΔΕΠ του τομέα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

Β) καλύπτει την υψηλή ζήτηση για προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στα θεματικά πεδία της Υγείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης, της Κοινωνικής Φροντίδας, της Κοινωνικής Στέγασης και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Γ) ενδυναμώνει τον κοινωνικό ιστό της χώρας στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών

Δ) κατοχυρώνει και αναβαθμίζει συνεργασίες και δίκτυα με ακαδημαϊκούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Ε) δημιουργεί προϋποθέσεις αξιοποίησης υπερεθνικών πόρων από Διεθνείς Οργανισμούς και Ενώσεις.

ΣΤ) ενισχύει έμπρακτα τις κοινωνικές προτεραιότητες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) σε μια κρίσιμη περίοδο διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ειδικά αναφέρεται ότι το γνωστικό αντικείμενο όλων των μελών ΔΕΠ του τομέα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (ΔΜΥΠ) δεν διασφαλίζεται διότι δεν παρουσιάζει καμία συνάφεια με τα πεδία Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, καθώς αποτελεί διακριτό επιστημονικό πεδίο της κοινωνικής διοίκησης και τις ειδικές του εκφάνσεις (κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική πρόνοια και υγεία).

Το τμήμα ισχυρίζεται ότι η αυτοδυναμία του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης θα θεράπευε τα αναφερόμενα ζητήματα που αυτή την χρονική στιγμή εκκρεμούν.

Ως πρόταση, θα μπορούσε να τεθεί εκ νέου στον υπουργό κ Κ Γαβρόγλου ώστε να δούμε τις απόψεις του και την θέση του.

Θα μπορούσε δε να συζητηθεί εφ’ όσον το τμήμα το επιθυμεί και πιθανή συνύπαρξή του στην ΕΣΔΥ.

7. Υποδοχή στο ΠΑΔΑ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)

Από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) διαδραματίζει έναν ιδιαίτερα ση μαντικό ρόλο στην χώρα, προσφέροντας πολλές υπηρεσίες στην διασφάλιση της ποιότητας της υγείας της Ελληνικής επικράτειας.

Η ΕΣΔΥ, από την ίδρυσή της (ως Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929) μέχρι τη σημερινή νομική και θεσμική της ταυτότητα, έχει αναπτύξει σημαντική εκπαιδευτική και ερευνητική δράση στην αντιμετώπιση των αναγκών της Δημόσιας Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας.

Είναι γεγονός ότι η εξασφάλιση του επιπέδου Υγείας μιας χώρας εξαρτάται από το επίπεδο και τα προγράμματα Δημόσιας Υγείας που έχει αναπτύξει. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων Δημόσιας Υγείας, αλλά και η διοίκηση και η διαχείριση των υπηρεσιών υγείας αποτελεί μια από τις βασικότερες προκλήσεις και για όλη την Ευρώπη.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της ΕΣΔΥ (Δημόσιας Υγείας, Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας), λειτουργούν σύμφωνα με τις υψηλές εκπαιδευτικές προδιαγραφές των μεταπτυχιακών σπουδών που παρέχονται από διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στο χώρο της εκπαίδευσης για την υγεία και τις υπηρεσίες υγείας. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει η ΕΣΔΥ παρέχουν Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης:
– στη Δημόσια Υγεία
– στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
– στην Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία

Μπορεί η Δημόσια Υγεία να είναι μια ομαδική προσέγγιση από διάφορους επαγγελματίες υγείας και κανείς δεν το αρνείται αυτό, όμως ιστορικά δομήθηκε από την Ιατρική Κοινότητα με την καταπολέμηση λοιμωδών νοσημάτων, αρχής γενομένης από την φυματίωση (αντιφυματικός αγώνας) και την ελονοσία. Με τον χρόνο, η συμμετοχή της ΕΣΔΥ επεκτάθηκε σε πολλούς τομείς και σήμερα διαθέτει θεσμοθετημένα και πρότυπα εργαστήρια αλλά και σημαντικές συνεργασίες όπως πχ με το ίδρυμα Παστέρ, το ΕΚΠΑ κτλ.

Η ΕΣΔΥ φαίνεται ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον τόσο για τους γιατρούς όσο και τους άλλους επαγγελματίες υγείας.

Η ενσωμάτωση της ΕΣΔΥ ως αυτόνομης σχολής στο ΠΑΔΑ θα ήταν ευχής έργον.

Η ενσωμάτωση με αυτονομία προτείνεται λόγω σεβασμού αφ’ ενός στην ιδιαιτερότητα της σχολής, των ενδιαφερόντων και ασχολιών της καθώς και στην ιστορικότητα του έργου και της προσφοράς της.

Εισηγούμαστε μια αυτόνομη ΕΣΔΥ στο ΠΑΔΑ που θα μπορούσε να έχει προπτυχιακά το τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (που ήδη υπάρχει στο ΠΑΔΑ καθώς και ενδεχόμενα και άλλα τμήματα που με την ίδρυση του ΠΑΔΑ θα ήταν προτιμότερο να βρεθούν σε μια ανεξάρτητη σχολή Δημόσιας Υγείας). Σκοπός μας είναι η ΕΣΔΥ να συνεισφέρει σε περαιτέρω αναβάθμιση του ΠΑΔΑ και με τα δικά της μεταπτυχιακά προγράμματα αλλά και με το αξιόλογο έργο που έχει ήδη προσφέρει στην Υγεία επί έναν αιώνα.

8. Παράταση ορίου αφυπηρέτησης μελών ΔΕΠ στα 70 έτη

Εισηγούμαστε στον υπουργό την παράταση του ορίου αφυπηρέτησης μελών ΔΕΠ στα 70 έτη με το αιτιολογικό ότι έμπειρα μέλη είναι δυνατόν να προσφέρουν αξιόλογο έργο και μετά τα 67 έτη.

 
 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitterSource link