Σε παραχωρήσεις προς τις ΗΠΑ προέβη η Ε.Ε., προκειμένου να αποφύγει τον εμπορικό πόλεμο.

ΠΗΓΗ