Η Διεύθυνση Δασών Πιερίας για την έκδοση αδειών θήρας

Η απόδειξη πληρωμής τελών για την έκδοση της άδειας, δεν μπορεί να έχει θέσει «άδειας θήρας» και ως εκ τούτου, δεν μπορεί να γίνει «ανεκτή» από του […]

ΠΗΓΗ