Το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π. Ε. Κορινθίας ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς.

ΠΗΓΗ