Αναθέτουμε στον ΕΛ.Γ.Α. την υλοποίηση μέτρων υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος Δεκέμβριος 2016.

ΠΗΓΗ