Η Περιφέρεια έχει ήδη δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες δομές ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία της λίμνης Βεγορίτιδας.

ΠΗΓΗ