Ενδεχομένως τον Αύγουστο ή ακόμα και τον Σεπτέμβριο 2018 και αναλόγως και των καιρικών συνθηκών, να παρατηρηθεί αύξηση της αφθονίας και της βιομάζας.

ΠΗΓΗ