Στην εκλογή νέων μελών σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων προχώρησε το Δ.Σ. της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.

ΠΗΓΗ