Πώς θα εφαρμοστεί ο συμψηφισμός από τον ΕΦΚΑ για εισφορές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από 1/1/2017

Source link