Για τις πληγείσες περιοχές, η προθεσμία παρατείνεται έως τις 30/9.

ΠΗΓΗ