Οδηγίες της ΑΑΔΕ ως προς τον έλεγχο εγκυρότητας των στοιχείων που αποδεικνύουν τη νόμιμη παραμονή αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών

Source link