Εγκρίθηκε το καταστατικό του Κλαδικού Συνεταιρισμού Αιγοπροβατοτρόφων, έπονται οι αρχαιρεσίες για το ΔΣ

Source link