Τέλος να ανακοινώσει το ύψος της συνδεδεμένης.

ΠΗΓΗ