Ωστόσο, η αύξηση αυτή του ζωικού κεφαλαίου επηρέασε σημαντικά τις συνθήκες βιωσιμότητας του περιβάλλοντος.

ΠΗΓΗ