Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Απριλίου 2018. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 2.920 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 6.386,32 € (53% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Απρίλιο).

ΠΗΓΗ