Ενισχυόμενου προϋπολογισμού 14.463.222,05 με Δημόσια Δαπάνη 12.292.984,50€.

ΠΗΓΗ