Μία νέα ευκαιρία δημιουργίας ομάδων παραγωγών, μικρών συνεταιρισμών με μέλη κτηνοτρόφους που σχετίζονται με τον γαλακτοκομικό τομέα, δίδεται σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Οι κτηνοτρόφοι, μεταξύ αυτών και οι βιολογικά πιστοποιημένοι κτηνοτρόφοι της ΠΕ Ρεθύμνης -σύμφωνα με σχετική απόφαση που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 601/Β΄/24-2-2017 με θέμα «Αρμόδια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (ΟΠ) και των Ενώσεών τους (ΕΟΠ) καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (ΟμΠ)»- έχουν την ευκαιρία, σε συλλογικές δομές, των οποίων τα μέλη δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα στην παραγωγή διαφόρων ειδών γάλακτος ή κρέατος, να αναγνωριστούν, από την αρμόδια επιτροπή της ΔΑΟΚ, για τα παραγόμενα από αυτούς προϊόντα χωριστά όμως στο αγελαδινό γάλα και χωριστά στο πρόβειο και γίδινο ή βουβαλίσιο ή γαϊδουρινό γάλα.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, κατ’ εξαίρεση λόγω της ιδιαιτερότητας της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας της χώρας υπάρχει η δυνατότητα να αναγνωριστεί Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών, που δραστηριοποιείται συγχρόνως στην παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απορρέουσες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις με τα ελάχιστα απαιτούμενα όρια να ισχύουν για το σύνολο του παραγόμενου αιγοπρόβειου γάλακτος.

Πιο συγκεκριμένα για την αναγνώριση Οργάνωσης Παραγωγών απαιτούνται κατ’ ελάχιστο 20 μέλη και 250.000 ευρώ ελάχιστη αξία εμπορευθείσης παραγωγής με τιμολόγια. Σε ό,τι αφορά την αναγνώριση βιολογικής Οργάνωσης Παραγωγών τα ελάχιστα απαιτούμενα όρια είναι 10 μέλη και 100.000 ευρώ με τιμολόγια, ενώ για την αναγνώριση Ομάδων Παραγωγών απαιτούνται κατ’ ελάχιστο 5 φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί.

Η προθεσμία των αιτήσεων στήριξης υποψηφιότητας προς ένταξη στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργάνωσης Παραγωγών» λήγει στις 10-8-2018.

The post Σύσταση ομάδων παραγωγών στον τομέα της γαλακτοκομίας με υπουργική απόφαση appeared first on Agrotes.eu.

Source link