Σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση εξειδικευμένου προγράμματος ηλεκτρονικής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού στην αγροδιατροφή.

ΠΗΓΗ