Για νοθεία, μείωση των τιμών και αθρόες εισαγωγές πλέον προστίθενται και οι φωνές για μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές από τους εμπόρους.

ΠΗΓΗ