Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σπάρτης την 19-7-2018 σε μια προσπάθεια συμβολής στην αειφορία και την διατήρηση του φυσικού κάλλους των βουνών μας, προχώρησε σε δράσεις με συμβολικό και ουσιαστικό χαραχτήρα, κινητ […]

ΠΗΓΗ