Γεια σας παλληκάρια μου Έλληνες και Μακεδόνες!!!

 

όταν λέτε “δοκιμάζετε” φυσίγγια, τι εννοείτε; ποια μέθοδο ακολουθείτε;   :unsure:

 

εγώ σας είπα :mail:  μια μέθοδο αρκετά απλή αλλά και αποτελεσματική ως προς την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων  😉

 

 

ΠΗΓΗ