Οι αμυγδαλές, η σπλήνα και ο ειλεός των αιγοπροβάτων, οποιασδήποτε ηλικίας, επιτρέπεται να διακινούνται ελεύθερα για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΠΗΓΗ