Η κλιματική αλλαγή αποτελεί  παγκόσμιο φαινόμενο.

ΠΗΓΗ