Τα μέλη της Συνόδου Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αποφάσισαν την μη αποδοχή της “εξομοίωσης των Δημοσίων Πανεπιστημίων με τους απόφοιτους κολλεγίων, στο πλαίσιο του Συντάγματος της χώρας μας”.

Ειδικότερα τα μέλη της 77ης Συνόδου Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος μετά από διεξοδική συζήτηση, και τοποθετήσεις των μελών της σχετικά με το θέμα της αναγνώρισης των αποφοίτων κολλεγίων, κατόχων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης οικονομικής κατεύθυνσης από το ΣΑΕΠ, κατέληξαν στα εξής::

1. Να κατατεθεί πρόταση τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης. Με την συνδρομή επιστημόνων, ειδικών σε θέματα των επαγγελματικών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αιτιολογηθεί η πρόταση, ώστε να αποφευχθεί η εγγραφή και χορήγηση επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού στους αιτούντες, καθώς αμφισβητείται ευθέως η διαδικασία από το ΟΕΕ. Τα μέλη της ΣΤΑ δεν αποδέχονται την εξομοίωση των Δημοσίων Πανεπιστημίων με τους απόφοιτους κολλεγίων, στο πλαίσιο του Συντάγματος της χώρας μας.

2. Να ζητηθεί η επαναφορά της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 54 του ΠΔ 38/2010, που καταργήθηκε με το Ν. 4093/2012 και η οποία προέβλεπε ως αρμόδια αρχή να δέχεται τις αιτήσεις και να τις εξετάζει την οικεία επαγγελματική οργάνωση, με θέσπιση εξεταστικής διαδικασίας, όπου απαιτείται.

3. Να ζητηθεί η σύσταση επιτροπής στο Ο.Ε.Ε. που θα δέχεται τις αιτήσεις, θα ελέγχει τους τίτλους σπουδών του αιτούντος σε σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα που έχει διδαχθεί, το χρόνο σπουδών και τα λοιπά δικαιολογητικά, η οποία και θα εισηγείται στο ΣΑΕΠ την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης όπως ισχύει και για τους δικηγόρους με το άρθρο 15 του ν. 4194/2013.

4.Κινητοποίηση των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων, Προέδρων Οικονομικών τμημάτων ΑΕΙ, Επιστημονικών Φορέων για την αναθεώρηση από κοινού της διαδικασίας που ακολουθείται στην αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε απόφοιτους κολλεγίων που λειτουργούν με το καθεστώς δικαιόχρησης.

 
 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitterSource link