Καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει ο Νίκος Παπαιωάννου και καθήκοντα Διευθύνοντα Συμβούλου, ο Χρήστος Πούρης.

ΠΗΓΗ