Τα όρια κτηματογράφησης και τα όρια του δασικού χάρτη, δεν επηρεάζουν τη χωρική αρμοδιότητα εφαρμογής τής δασικής νομοθεσίας από τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες, η οποία καθορίζεται στην ως άνω 283397/83 Υ.Α..

ΠΗΓΗ