Σταθερό παραμένει για μια ακόμα χρονιά το κόστος των κυνηγετικών αδειών σε ότι αφορά τα τέλη του δημοσίου. Τα κρατικά τέλη αποτελούν και το μικρότερο ποσοστό του τελικού κόστους των αδειών που επιβαρύνονται με συνδρομές για Συλλόγους, Ομοσπονδίες και ΚΣΕ και άλλα κόστοι όπως είναι η ασφάλιση κ.λ.π.

Για τους υπηκόους Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ομογενείς, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, τους διπλωματικούς υπαλλήλους και τους ημεδαπούς που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις Δασικές Αρχές, τα ανωτέρω τέλη καταβάλλονται με προσαύξηση ενενήντα τοις εκατό (90%) επί του ποσού της ετήσιας συνδρομής των κυνηγετικών συλλόγων, που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρ. 19 του ν.3170/2003 (ΦΕΚ 191/Α ́).

Με την δημοσίευση του ΦΕΚ ξεκινάει η έκδοση των κυνηγετικών αδειών πολύ έγκαιρα, μέσα στον μήνα Ιούλιο, για πρώτη φορά τα τελευταία σαράντα χρόνια.

Δείτε το ΦΕΚ
Source link