Αν στην Ελλάδα σπέρνονται  εκατομμύρια στρέμματα για πόσα λεφτά μιλάμε ότι πήραν από τους παραγωγούς;

ΠΗΓΗ