Επισημαίνουμε ότι ο θεωρημένος δασικός χάρτης συνοδευόμενος από τον ”ιστορικό ορθοφωτοχάρτη” θα αποσταλλεί στο “Ελληνικό Κτηματολόγιο”.

ΠΗΓΗ