Ο κυνηγετικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας και Περιχώρων ζητάει να προσλάβει γραμματέα με γνώσεις γραφείου και ηλεκτρονικού υπολογιστή για την κυνηγετική περίοδο του συλλόγου.

Οι αιτήσεις θα γίνοντ […]

ΠΗΓΗ