Με δύο ακόμη δράσεις συνεχίστηκαν οι πρωτοβουλίες του Κυνηγετικού Συλλόγου Κόνιτσας για τη ενίσχυση και των σκοπών του, αλλά και για την ανάδειξη του κοινωνικού του ρόλου.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κόνιτσας παρότ […]

ΠΗΓΗ