Σε συνέχεια των ενημερωτικών εγγράφων της, σχετικά με την εμφάνιση Πανώλους Μικρών Μηρυκαστικών στην Βουλγαρία.

ΠΗΓΗ