Συμμετείχαν 8 λιανεμπορικές εταιρίες, 2.000 καταστήματα, 1.500 εθελοντές, 500.000 φυλλάδια και ενημερώθηκαν εκατομμύρια Έλληνες καταναλωτές.

ΠΗΓΗ