Σύσταση Ομάδας Εργασίας μελετά το ΥπΑΑΤ, θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα συζητά προβλήματα στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων

Source link