Αυξάνονται οι εστίες Πανώλης Μικρών Μηρυκαστικών στην Βουλγαρία, τα μέτρα προστασίας για τους αιγοπροβατοτρόφους

Source link