Διενήργησαν συνολικά πάνω από 100.000 μετρήσεις επί των αλλαγών του σωματικού βάρους και λίπους.

ΠΗΓΗ