Οι πληροφορίες αναφέρουν οι βασικές εισηγήσεις ανοίγουν το παράθυρο για μείωση των εργαζομένων της επιχείρησης κατά 50%, αλλά και για αυξήσεις στα τιμολόγια.

ΠΗΓΗ