Καινοτομία και πρωτοπορία στην προστασία του περιβάλλοντος, εξάγοντας μάλιστα και σχετική τεχνογνωσία στο εξωτερικό, έχει να επιδείξει στην μόλις τετραετή «ζωή» της, η εταιρεία ZEOLOGIC A.E.B.E., η οποία με έδρα στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου δραστηριοποιείται στον τομέα της επεξεργασίας αποβλήτων.

Όπως επισήμανε στην greenagenda.gr ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ZEOLOGIC κ. Σωκράτης Αργυρόπουλος, η επιχείρηση έχει εξειδίκευση στην διαχείριση πολύ δύσκολης και απαιτητικής μόλυνσης, που μπορεί να προέρχεται από μεταλλεία, από ρυπογόνες βιομηχανίες κ.α.

«Η εταιρεία εφαρμόζει σε αποκλειστικότητα την καινοτόμο γεωχημική μέθοδο GACS, πιστοποιημένη με δύο αντίστοιχες ελληνικές πατέντες και παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας ενός ευρύτατου φάσματος αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, δίνοντας άμεση λύση σε ένα μεγάλο αριθμό προβλημάτων”, σημειώνει ο ίδιος και προσθέτει πως η ZEOLOGIC δημιουργήθηκε από ελληνικά και ελβετικά κεφάλαια, ενώ έχει καταφέρει να αναλαμβάνει απαιτητικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος και στο εξωτερικό (στην Αφρική, στην Κεντρική Ευρώπη κ.α).

Η επιτυχία της μεθόδου GACS στηρίζεται στις αρχές της νανομηχανικής, επιτυγχάνοντας επεξεργασία του ρυπαντικού φορτίου σε επίπεδο νανοκλίμακας. Βασίζεται, στην εξειδικευμένη χρήση γεωπολυμερών υλικών υψηλής προσροφητικής ικανότητας και απολύτως φιλικών προς το περιβάλλον, ενώ εφαρμόζεται με εξειδικευμένη προσέγγιση ανά περίπτωση, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε ρύπου.

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η εφαρμογή της μεθόδου σε όλο το φάσμα των αποβλήτων, υγρών και στερεών, επικινδύνων και μη.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία, που αναλαμβάνει και σχετικά δημόσια έργα στην Ελλάδα, μπορεί να προσφέρει οριστική λύση ακόμη και σε δύσκολα έως άλυτα περιβαλλοντολογικά ζητήματα, όπως:

Ο καθαρισμός επιβαρυμένου νερού οποιασδήποτε πηγής προελεύσεως (γεωτρήσεις, ποτάμια κτλ) και ο μετασχηματισμός του σε νερό ποιότητας ποσίμου.

Η αδρανοποίηση της λυματολάσπης, όπως και επιβαρυμένων λασπών οργανικής και ανόργανης φόρτισης, από οποιαδήποτε βιομηχανική δραστηριότητα. Στην περίπτωση λάσπης οργανικής προέλευσης, η επεξεργασία καθιστά υλοποιήσιμη την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού ή οργανοχημικού λιπάσματος, με προφανή οικονομικά αλλά και κοινωνικά πλεονεκτήματα. Όσον αφορά, τη περίπτωση επεξεργασίας λάσπης ανόργανης προελεύσεως, τόσο τοξικής ή/και επικίνδυνης, το παραγόμενο προϊόν είναι ένα υλικό πλήρως αδρανές και διαχωρίσιμο με απόλυτη ασφάλεια.

Η επεξεργασία των παραγόμενων στραγγιδίων από Χ.Υ.Τ.Α.

Η αποκατάσταση επιβαρυμένων εδαφών από οποιαδήποτε προηγούμενη βιομηχανική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του επιπέδου ρύπανσης που έχει υποστεί.

Η επεξεργασία αποβλήτων προερχόμενων από τη λειτουργία ορυχείων, μεταλλείων και συναφών δραστηριοτήτων

Η επεξεργασία αποβλήτων υψηλής επιβάρυνσης, προερχόμενα από σωρεία δραστηριοτήτων όπως η παραγωγή λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ελαιοτριβείων, σφαγείων, γαλακτοκομία/τυροκομία, βυρσοδεψείων, παραγωγή και επεξεργασία πετρελαιοειδών, επεξεργασία μετάλλων κ.ο.κ.

Η βελτιστοποίηση της λειτουργίας υφιστάμενων βιολογικών μονάδων επεξεργασίας αστικών αποβλήτων, ώστε να παρακαμφθούν καίρια ζητήματα, όπως περιπτώσεις ασταθούς λειτουργίας, οσμών και παραγωγής επιβαρυμένης λυματολάσπης.

Με όλες τις παραπάνω δυνατότητες της εταιρείας, είναι εφικτή η οριστική αντιμετώπιση χρόνιων περιβαλλοντικών προβλημάτων υφιστάμενων μονάδων βιολογικής επεξεργασίας, η απομάκρυνση βαρέων μετάλλων και ραδιενεργών στοιχείων, η δέσμευση σωρείας δυσχερών ή αδύνατων προς επεξεργασία μέχρι πρότινος ρυπαντών (φαινόλες, λοιποί αρωματικοί υδρογονάνθρακες κτλ), η παραγωγή αδρανοποιημένης λάσπης η οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό, λίπασμα ή ως αδρανές πληρωτικό υλικό, η ανακύκλωση και αποδοτική χρήση του νερού κτλ.

 
 
 του Δημήτρη Διαμαντίδη 
 
 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
 Source link