Προκήρυξης θέσης εργασίας ορισμένου χρόνου υπάλληλου γραφείου

Η Γ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα προκηρύσσει μία θέση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών, για υπάλληλο γραφείου (8ωρης απασχόλησης).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ στις οικονομικές επιστήμες, ηλικίας έως 40 ετών, να διαθέτουν καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ.
Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθεί η επαγγελματική εμπειρία σε βιβλία Β’ & Γ’ κατηγορίας, σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, μισθοδοσία και γνώση λογιστικού προγράμματος.

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά των υποψηφίων θα γίνονται δεκτά έως και 17 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της Γ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου, Γούναρη 9-11, Πάτρα.
Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 2610361671.

ΠΗΓΗ