Τη δυνατότητα να κατασκευάζουν στέγαστρα-καταφύγια ζήτησαν από τον Αποστόλου οι μετακινούμενοι, υποσχέσεις για πρόσθετα επιλέξιμα βοσκοτόπια

Source link