Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία – Κτηνοτροφία κατά 2,4% το έτος 2017.

ΠΗΓΗ